Flours

Wheat Flour Fine

Ingredients:

100% whole grade wheat flour, stone ground.

Wheat Free:

NO

Unit sizes:

1kg, 5kg & 16kg

Outer sizes:

6 x 1kg
 

Wheat Flour Coarse

Ingredients:

 100% whole grade wheat flour, stone ground, adds extra bite to baking.

Wheat Free:

NO

Unit sizes:

1kg, 5kg & 16kg

Outer sizes:

6 x 1kg
 

Rye Flour

Ingredients:

 100% whole grade rye flour, stone ground, ideal for sour dough baking.

Wheat Free:

YES

Unit sizes:

1kg, 5kg & 16kg

Outer sizes:

6 x 1kg
 

Spelt Flour White

Ingredients:

 100% white spelt flour, fine

Wheat Free:

YES

Unit sizes:

1kg, 5kg & 16kg

Outer sizes:

6 x 1kg
 

Spelt Flour Whole Grade

Ingredients:

100% whole grade spelt flour, stone ground.

Wheat Free:

YES

Unit sizes:

1kg, 5kg & 16kg

Outer sizes:

6 x 1kg